vampire

Program

Godziny rozgrywek turniejowych

  • 9:00—10:00 Registration
  • 11:00—13:00 Round I
  • 14:00—16:00 Round II
  • 17:00—19:00 Round III
  • 20:00—22:00 Finals

Sobota, 25-ty Maja

  • Grand Prix Poland

Niedziela, 26-ty Maja

  • Polish Nationals